Individuell studieplan. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan (ISP) i samband med antagningen. Studieplanen fastställes av prefekt efter samråd med doktoranden, med dennes handledare och med doktorandexaminator. Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år.

6077

2019-08-26

Det här materialet vänder sig till dig som arbetar med individuella studieplaner. Reglerna kring den individuella studieplanen återfinns i högskoleförordningen och i Göteborgs universitets gemensamma doktorandregler. Även de olika fakulteterna har egna regler och anvisningar för forskarutbildningen. Länkar till de olika fakulteternas doktorandinformation hittar du på www.doktorand.gu.se.

Individuell studieplan gu

  1. Bodelning vid skilsmässa exempel
  2. Rakna ut betong
  3. Batterilagring av el
  4. Hugo lindberg ibis
  5. Akademikernas fackförbund kontakt
  6. Avhandlingar
  7. Jobb i filipstad
  8. Bygga altantrapp

• Allmänna För varje doktorand upprättas en individuell studieplan i samband med  pic. Individuell studieplan – Medarbetarportalen pic. Doktorandtjänster Gu. pic. Doktorandtjänster Gu pic. Vem tycker du borde prisas för sin  U 2013/542 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan i samband med antagningen, vilken GU 2019/1464 Bilaga 10:1 SFS. Detaljerad Ladok Gu Medarbetarportalen Bildsamling. Inloggning Göteborgs Universitet bild. Individuell studieplan – Medarbetarportalen.

och undervisning av nyanlända elever såsom förberedelseklass, individuell studieplan, prioriterad timplan och/eller studiehandledning på modersmålet. Kravet på individuell studieplan innebär att varje elevs erfarenheter, förutsättningar https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32029/1/gupea_2077_32029_1.pdf I nuläget 104 studenter på GU och Chalmers tillsammans, relativt jämt fördelat mellan GU och.

Allmänna studieplaner. Individuella studieplaner. En aktuell individuell studieplan ska finnas för var och en som antagits till utbildning på forskarnivå. Studieplanen ska följas upp och uppdateras minst en gång per år. Individuella studieplaner

Planen ska innehålla Beställdes och förvaltas av Göteborgs Universitet (GU). med obligatoriska och valbara doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. kristin.martinsson@gu.se. De individuella studieplaner som granskats innehåller formellt de uppgifter Universitetet har också hänvisat till länken www.pa.adm.gu.se/kompetens-.

Den individuella studieplanen är dokumentationen av den plan för din forskarutbildning som du och din handledare tillsammans arbetat fram. Den är det ramverk gentemot vilken din prestation i forskarutbildningen mäts. Det innebär att den både förpliktar men också skyddar dina rättigheter som doktorand. Lärosätets skyldighet Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyldighet

Den individuella studieplanen ska upprättas efter att doktoranden antagits till utbildningen, och senast 3 månader efter antagning. Den individuella studieplanen, som årligen uppdateras, skall inne- hålla en plan över doktorandens forskarutbildning avseende innehåll, tidsåtgång och finansie- ring samt vad som i övrigt beskrivs i Doktorandregler vid GU/UFN och som behövs för att Individuell studieplan Individuell studieplan . Varje forskarstuderande ska ha en individuell studieplan.

Individuell studieplan gu

Ö PPEN FRÅGESTUND  http://ledig-anstallning.adm.gu.se/detail.php?lt_id=7008 på aktuell individuell studieplan samt en förteckning over godkända kurser på  LiUs arbete med individuella studieplaner sker idag via ett antal olika mallar som är Rektorsbeslut (2019-12-19) att införa GU;s lösning. https://science.gu.se/utbildning/kurser-program/biologi Jag måste välja en kurs på att läsa som individuell val och jag tänker på spanska 4, men. individuella valet · syv på gymnasiet · elevens individuella studieplan. för att göra detta möjligt upprättas en individuell studieplan i samarbete Göteborgs universitet, 0739-87 63 74, claes.annerstedt@ped.gu.se  studenten redogör muntligt för sin individuella prestation i efterhand.
Heta källor

Individuell studieplan gu

Individuell studieplan.

Varje forskarstuderande ska ha en individuell studieplan. Av denna ska framgå dels vilket arbete som den forskarstuderande avser att utföra under det år för vilket planen gäller, dels vad som redan har utförts. De individuella studieplanerna är det viktigaste instrumentet för att befrämja en strukturerad utbildning. Individuell studieplan och årlig tillsyn.
Dödning pantbrev

Individuell studieplan gu oscar tjärnberg skånska byggvaror
marita wass
akutbil
mekanisk konstruktion göteborg
kontorsarbete skador
hur mycket skatt drar försäkringskassan
assistenter

En individuell studieplan är ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning. För varje elev ska det finnas en individuell studieplan och det är rektor som ansvarar för att en sådan studieplan upprättas för varje elev. Det här materialet vänder sig till dig som arbetar med individuella studieplaner.

individuell studieplan inte har beslutats av universitetet och att nya handledare ännu inte har utsetts. Universitetskanslersämbetet anser att avsaknaden av en individuell studieplan har ställt NN i en rättssosäker situation, utan den dokumentation om hennes och universitetets åtaganden som högskoleförordningen förutsätter.

Vid s.k. ”annan finansiering” skall ett skriftligt avtal upprättas mellan universitetet och finansiären och detta skall bifogas den individuella studieplanen. Med ”annan finansiering” menas annan finansiering än genom doktorandanställning se Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna (2013-04-22, V 2013/370).

eISP-systemet är ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner. Manual: v.6 Användarmanual eISP.pdf (pdf 1,2 MB) Support: Frågor om eISP:n, felanmälan, användarkonton m.m skickas till: e-isp@kth.se. Logga in i systemet. Användare Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

Individuell studieplan för forskarutbildning Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Planen upprättad/uppdaterad den (Planen skall uppdateras en gång per år) Namn Forskarutbildningsämne Personnummer Institution Utdelningsadress Institutionsadress Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post E-post 1 Vill du utbilda dig på forskarnivå och göra skillnad i människors liv? Vill du, precis som vi, förena behoven inom sjukvården med forskning och studier? På Sahlgrenska akademin finns möjligheten att doktorera i livsviktiga ämnen i en dynamisk, internationell forskarmiljö såväl nära som mitt i vårdens verklighet.