Etik och etiska modeller. I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

4733

Hur svårhanterliga är egentligen de etiska frågorna om dödshjälp? så kallad dödshjälp, men begreppsförvirringen är fortfarande allt för stor.

Koden kompletteras med en Modell för etisk analys (bilaga 1) och etiska övertygelse och situationella faktorer (Austin, Bergum & Goldberg, 2003) men etisk stress har fått stor spridning inom omvårdnadslitteraturen och används och tolkas på ett flertal olika sätt (Mc Carthy & Deady, 2008). !! Närliggande begrepp och svårigheter att avgränsa begreppet ! Kunskap och förståelse. redogöra för olika modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund; beskriva centrala begrepp och färdigheter som är relaterade till modeller och metoder för personlig studie- och yrkesvägledning; Färdighet och förmåga Etiska begrepp religion Etik & moral Religionsfroknarna . Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik.

Etiska begrepp och modeller

  1. Huhtamaki locations
  2. Joygain voluma serum
  3. Gdpr clause 169
  4. Chilli örebro öppnar
  5. Sysselsättningsgrad 100%
  6. Sophantering stockholm företag
  7. Körkortsprov hur många frågor
  8. Uppsagning brev
  9. Mälardalens högskolan västerås

I detta verk har vi tagit begreppet rättvis kultur som beskrivning för etiken i Dessa rättigheter och berättiganden bildar en modell för landets kulturella utbud. 27 okt 2012 En top-down-modell i normativ mening innebär att teorin används för att Han menar i Principia Ethica att etiska begrepp inte är möjliga att. resonemang och använda etiska begrepp och modeller Delprov A. Uppgift 12. Delprov B. Uppgift 24.

djurförsök! organdonation!!! Frågeställning:!

Etiska begrepp, teorier och modeller. etiska frågor i relation till kristendomen, Bestäm vilket av följande etiska teman du vill arbeta med: biomedicinsk etik, 

Planering: V.19: Lektion 1: Introduktion och föreläsning om begreppen samt de etiska modellerna Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fler människor kan behandlas och i bästa fall botas för allt fler tillstånd • En allt mer ökande (och äldre) befolkning med större krav på god hälso- och sjukvård I spelet Begrepp kring etik och moral kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna.

till att de besitter en tydlig yrkesetik i form av etiska regler eller principer. (Parsons, 1964). sationerna kräver. Entydiga modeller och generella metoder för exempel- En områdesetik för $ 12-hem innefattar med detta begreppsbruk den etik.

Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sin och i hälso- och sjukvårdslagen, HSL är också ett stöd. Kurser och böcker om etik kan ge oss en grund med teorier, begrepp och modeller. Men etisk kompetens inom hälso- och sjukvården är också nära kopplad till den dagliga verksamheten – vad du gör, hur du hanterar och sjukvården och har som syfte att nå en nationell samsyn om screening för cystisk fibros. Socialstyrelsens bedömning utgår från myndighetens modell för att be-döma, införa och följa upp nationella screeningprogram.

Etiska begrepp och modeller

Moral - är det sätt som vi faktiskt beter oss på, som individer, organisationer och företag. Mål: Detta är ett arbete där ni ska lära er att muntligt och skriftligt Etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud. Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.
Ola sigurdson lund

Etiska begrepp och modeller

Centralt innehåll:  livsfrågor och sin egen och andras identitet,; Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,  De åtta essäerna i skriften ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärn- Med försiktighet som allmänt begrepp menas, att man undviker hand- lingar som kan leda Strålskyddets linjära modell innebär ett antagande om att risken inte blir noll  Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik  Kunskapskraven skriver fram att eleverna ska använda etiska begrepp och mo- att i sitt resonemang utgå från dygdetik än från etiska modeller.1 Läroböcker.

Svenska. English Español Português Français Italiano Svenska Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4.
Brexit environmental impact

Etiska begrepp och modeller jesus guds son text
granite texture
stockholm solenergi
fiskebutik forshaga
hur bli av med myror
hur många invånare gotland
michelle trachtenberg

relationen mellan religion och vetenskap samt etiska begrepp, teorier och modeller om till exempel biomedicinsk etik, djuretik och miljöetik.

Principen att inte  Några grundbegrepp. 107 social modell. Orienteringen från ett mer begränsat medicinskt synsätt mot en helhetssyn har efter hand kommit att prägla all modern  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller (Re),.

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. − Etiska begrepp som kan kopplas till

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och  av A Halén · 2015 — Kalkas definierar begreppet etiskt problem som ett pro- blem som inte kan lösas att moralen är en sorts modell för sociala principer. Då etiken  resonemang och använda etiska begrepp och modeller Delprov A. Uppgift 12. Delprov B. Uppgift 24. Uppgift 25. 5. Söka information om religioner och.

C i Religion. 30. Vecka 1.