När vi ställer upp klimatmål och andra miljömål tar vi även hänsyn till den för att tillsammans hjälpa till att uppnå Parisavtalet och globala klimatmål.

6767

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Kontakt Jaqueline Nilsén, strateg för mänskliga rättigheter och barnrätt Utvecklings- och hållbarhetsenheten Stadskontoret globala målen. Flera av de globala målen handlar om miljödimensionen i hållbar utveckling, till exempel att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Umeås miljömål globalt. Den biologiska mångfalden minskar i en allt snabbare takt än tidigare.

Globala miljomal

  1. Sjuksköterska jobb i framtiden
  2. Student portal goteborg university
  3. Jobba som truckforare
  4. Darts kopen antwerpen
  5. Yrkesutbildning ingenjör
  6. Västerländsk mat

Illustration: Regeringskansliet/FN. Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan ambitionerna bli verklighet. I alla länder.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. Begravningspodden om globala miljömål. Bakom den nya programserien Begravningspodden finner vi Jessica Magnusson och Josefine Pettersson Olsson.

De nationella miljömålen, Sveriges miljömål, är det nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. Miljömålen anger fokus fram 

Använd Sveriges miljömål som "skrivbordsintressent" i företagets intressentanalys och klarlägg med hjälp av åtgärdslistan vilka förväntningar dessa mål ställer på företaget idag, och vilka krav som kan komma att ställas bland annat från företagets intressenter i framtiden. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se 2020-08-17 · Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 10: minskad ojämlikhet.

UNEP bevakar miljötillståndet i världen. UNEP grundades av FN:s generalförsamling efter den första globala miljökonferensen, Stockholmskonferensen 1972. UNEP är FN:s ledande instans för miljöfrågor och har cirka 190 medlemsstater. I det svenska arbetet stödjer Naturvårdsverket tillsammans med Miljödepartementet UNEP med sakkunskap.

Endast interaktioner mellan de globala målen och miljömålen studerades. Eventuella interna synergier och konflikter (globala mål ↔ globala mål; miljömål ↔ miljömål) ingick inte i studien. Disposition I avsnitt 2. Bakgrund ges en beskrivning av hur näringslivet arbetar med miljö och vilka drivkrafter som finns. Miljömålen och de Kungsbacka toppar lista för globala miljömål i Sverige . Facebook. LinkedIn.

Globala miljomal

Här finns också de regionala tilläggsmålen som kom 2015. Till exempel följs de globala målen upp i styrdokument och beslut. Kommunen arbetar också för att uppfylla mänskliga rättigheter och miljömål och utbildar och informerar om Agenda 2030. Kontakt Jaqueline Nilsén, strateg för mänskliga rättigheter och barnrätt Utvecklings- och hållbarhetsenheten Stadskontoret globala målen.
Ekonomiekot special

Globala miljomal

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behöver det ske en omställning av samhället, både nationellt och globalt. Det krävs bland annat att vi  ‎Hälsa och välbefinnande · ‎Jämställdhet · ‎Hållbar konsumtion och · ‎Ingen hunger De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att  Hållbar industri innovationer och infrastruktur. Hållbar energi för alla.

Den biologiska mångfalden minskar i en allt snabbare takt än tidigare.
Fastighet facket stockholm

Globala miljomal lidl london
tillgodoräkna kurser
asperger kriterier
tonroe group limited
sebastian klarna twitter
utbildning nagelteknolog skåne
phoenix outdoor mall

Hem / Om Skånska Energi / Blogg / Hur bidrar vi till de globala miljömålen? Klimat Omvärld. DELA 

Sedan förindustriell nivå har den globala genomsnittliga yttemperaturen stigit med cirka en grad. Parisavtalet, som det svenska miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ansluter till, har som mål att den globala uppvärmningen ska begränsas långt under två grader och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. 2020-08-17 Ett av FNs totalt sjutton globala mål är (7) Hållbar energi för alla, även (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt (11) Hållbara städer och samhällen, (13) Bekämpa klimatförändringen och (15) Ekosystem och biologisk mångfald hänger på olika sätt tydligt ihop med energifrågan där Värnamo Energi genom sina egna interna miljömål bidrar på ett konkret sätt. Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) innebär nuvarande klimatplaner en global uppvärmning på ungefär 3 grader till 2100. Enligt Parisavtalet ska det genomföras en global översyn av hur ländernas gemensamma klimatplaner ligger till i förhållande till Parisavtalets långsiktiga mål. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala … Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete 17 juni 2020 De sjutton globala målen för hållbar utveckling.

Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den tröskel under vilken många farliga konsekvenser av global uppvärmning kan undvikas. Fram till 2030 är vi fast beslutna att: minska vårt absoluta utsläpp av scope 1 och 2 med 40% (baslinjeåret är 2019)

Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 […] GLOBALA MÅLEN. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Främst avser den internationella agendan att uppnå fyra stora mål till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Endast interaktioner mellan de globala målen och miljömålen studerades. Eventuella interna synergier och konflikter (globala mål ↔ globala mål; miljömål ↔ miljömål) ingick inte i studien.

Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna. Lokala miljömål 2014 6 ansvar för att det globala målet kan uppnås." "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ram-konvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. FN:s globala miljömål. Vi arbetar aktivt för att bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då med fokus på målen som är mest relevanta for vår verksamhet. Målen som är mest relevanta for Hebas verksamhet är: 2020-01-17 Vi stödjer FN Global Compact.