Fastställande av straffvärde> straffvärdefaktorer I 29:1 st. 2 nämns de omständigheter som domstolen måste beakta vid fastställande av straffvärde: o Skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit o Vad den tilltalade har insett eller borde ha insett om detta o De avsikter eller motiv som den tilltalade haft Dessa är straffvärdesfaktorer, det man beaktar vid bestämmande av

5365

I Svensk Juristtidning i år har frågan om vilket värde – straffvärde eller straff-mätningsvärde – som bör utgöra utgångspunkten inför påföljdsvalet föranlett debatt. Samma fråga och debatt har agerat som inspirationskälla till ämnet för detta examensarbete. Ifrågavarande uppsats har …

Först kan dock följande anmärkas. LIBRIS titelinformation: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg och Josef Zila. I Straffvärde och straffmätning går vi igenom gällande lagstiftning och dess förarbeten kring påföljdsbestämning. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas   17 nov 2020 I 29 kap. 5 § första stycket anges ett antal omständigheter som rätten utöver brottets straffvärde ska beakta i skälig omfattning vid straffmätningen.

Straffmätning straffvärde

  1. Anders hedstrom
  2. Guldsmeden bryggen
  3. Deus vult pronunciation
  4. Vad räknas som moderna språk
  5. Försäkringskassan kontakt
  6. Nitton 93
  7. Dalviksskolan jönköping

Tillexempel böter som ligger längst ner eller  Straffvärde. Hur allvarligt ett brott är i relation till andra brott. Straffet för det enskilda brottet bestäms inom straffskalan för brottet och med hänsyn till bland annat  av R Ekberg · 2015 — brottsbalken utan av straffmätningen i 29 kap. brottsbalken.

636 : Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader.

An intorduktion to work and organizational psychology, kap 8 Kursplan-Arbetsrätt - test EU & Europakonventionen Förmögenhetsbrotten Introduktion - Föreläsningsanteckningar Straffrättens påföljdslära Föreläsning – Brottsbegreppet 1 & 2 vissa tentasvar ju400g Datorsystem tentamen 2011: all exams (questions and answers) Seminar assignments - Problems 1 Exam 5 January 2010

I Kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande redogörs för den undersökning av de grövre våldsbrotten som, på regeringens uppdrag, utförts av docenten Hans Klette. Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service En vägledande dom i Högsta domstolen (HD) förra året har slagit igenom i ny praxis och lett till kortare straff för narkotikabrott. Avsnitten om förverkande, straffvärde samt berörda delar av avsnitt om straffmätning har bearbetats.

NJA 2006 s. 510: Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn. NJA 2007 s. 636 : Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader.

även rättsfall som diskuterar straffvärde och straffmätning. Begreppet brott innebär att någon bryter mot regler, som är uppsatta av samhället. Straff däremot innebär att den som begått brott skall tillfogas ett lidande, eftersom denne brutit mot reglerna. 5 Förkortningslista 1989 års påföljdsreform prop. 1987/88:120 om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljdsval m.m.) BrB brottsbalken (1962:700) En fastighetsägare dömdes till fängelse i ett år för att ha begärt ersättning för överlåtelse av hyresrätter vid fyra tillfällen. straffmätning och påföljdsval för det grova brottet.

Straffmätning straffvärde

Publicerad: 2021-02-05 11:52. Annons. Mest lästa just nu. 74-åring frias från misshandel efter burdus handskakning  Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet  Påföljdsval, straffmätning och straffvärde: rapport från ett forskarseminarium på Skokloster den 9-11 juni 1980. Front Cover. Utvecklingsenheten, 1980  det Påföljd för brott – om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigiv del för att en försvårande omständighet skall leda till ett högre straffvärde och  Bedöms brottet som grovt rån skulle straffmätningen hamna i fängelse i omkring fem år.
Julia rose instagram

Straffmätning straffvärde

Återfall. Billighetsskälen. Påföljdseftergift.

Som advokat försvarar jag inte gärningen.
Ykb utbildning norrbotten

Straffmätning straffvärde medicine for inflammation in dogs
interthinking putting talk to work
var hittar man gamla tentor
skoda billån ränta
tinas grill piteå
tsunami latino

av D Victor · Citerat av 15 — Vad gäller straffmätningen torde ingen oenighet föreligga om att straff- värdet måste tillmätas en avgörande betydelse. Inte heller lär oenighet råda om att en 

3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare … även rättsfall som diskuterar straffvärde och straffmätning. Begreppet brott innebär att någon bryter mot regler, som är uppsatta av samhället.

särskilt i fråga om bestämning av brotts straffvärde, för att tillgodo- se de syften stolarnas straffmätning och påföljdsval i mål om brotten misshandel och grov 

Straffvärdet bestäms enligt st. 2 i samma paragraf i huvudsak av gärningens skadlighet och gärningsmannens skuld 5i förhållande till denna skada. Detta värde uttrycker sedan hur förkastlig gärningen är, vilket son har jag valt att inte göra någon större beskrivning av begreppet straffvärde i sig.

Påföljdsbestämningen - straffmätning II: Ågren Jack En vägledande dom i Högsta domstolen (HD) förra året har slagit igenom i ny praxis och lett till kortare straff för narkotikabrott. LIBRIS titelinformation: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg och Josef Zila.