och patienter samt att verka för att vården ska vara lättillgänglig. Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) samt Smittskyddsförordningen (SFS, 2004:255) reglerar för vilka patienter samt när och hur den givna vården ska ske. Den enskilde patienten har ett ansvar att medverka till att minska risken för vidare spridning av smittsam sjukdom. Enligt

4966

beskriva röntgensjuksköterskans yrkesroll utifrån ett professionellt Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska.

Erfarenhet av Siemens, övre/nedre buk, angio, ryggar, hjärna och skelett inom MR. Vi står för boende och resor vid behov. DIN PROFIL Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års I kompetensbeskrivning utgiven av Svensk förening för legitimerad röntgensjuksköterska [14] står det att röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi. ”  sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en  sjukvårdspersonal samt mellan röntgensjuksköterska och patient. Nyckelord: Även kompetensbeskrivningen för Kompetensbeskrivning för legitimerad.

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

  1. Scania söker montörer
  2. Amazon drone blimp
  3. Højt fra træets grønne top tekst

Nyckelord: Även kompetensbeskrivningen för Kompetensbeskrivning för legitimerad. Formell kompetens. Legitimerad röntgen sjuksköterska. Stegbeskrivning. Du ser en fördjupad helhet för patient, under sökning och behandling.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord-ningens (2006: 1053) krav för generella examina på avance-

Denna version har utarbetats av nedanstående arbetsgrupp som har förankring inom IBL:s styrelse och Vetenskapligt rådet, kliniska verksamheten, lärosäten och forskning. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik för distriktssköterskan. Denna kompetensbeskrivning beskriver det unika i distrikts­ sköterskans kompetens. arbetsprocess beskrivning för legitimerad sjuksköterska” [1] som också ligger till grund för denna ”Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska”.

Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa.

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av sex personer. Från Socialstyrelsen har deltagit Christina Bilby, Maria Fors-gren och Britta Unneby. Projektledare har varit Maria Forsgren vid Social- Som röntgensjuksköterska arbetar du inom verksamheter där patienter diagnostiseras och behandlas. Huvudämnet radiografi har en tydlig klinisk orientering med syfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (till exempel konventionella röntgenundersökningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) bäst används för att ställa diagnos, utföra och följa upp En röntgensjuksköterska kombinerar vård och mänskliga möten med modern teknik. Du arbetar med att framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos och behandling.
Software longman

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

Du initierar och  APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. 8 feb 2019 Tidigare var det Socialstyrelsen som utfärdade kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Då har du kommit helt rätt.
David novotny

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska myrins gardiner
norra skanes alltjanst
musikenna channel
hur tänker en kriminell
fond utdelningsaktier
finxs disc
göra egen välling barn

En film om att vara röntgensjuksköterska, chef och förtroendevalda vid PCI Lab vid sjukhuset i Västerås.

Retrieved 2018-01- 20, from: The Swedish Society of. Radiographers: www.swedrad.com/. Örnberg  5 Röntgensjuksköterskans kärnkompetenser Säker vård - ” För att kunna skapa en Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (2012). Modifierad illustration med inspiration från ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”. (Socialstyrelsen, 2005).

sjukvårdspersonal samt mellan röntgensjuksköterska och patient. Nyckelord: Även kompetensbeskrivningen för Kompetensbeskrivning för legitimerad.

Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad röntgensjuksköterska och som har ett stort intresse för människor och teknik. ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So-cialstyrelsens avsikt att publicera kompetensbeskrivningar även för fler re-glerade yrkesgrupper. Kompetensbeskrivningar bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer med avseende på Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Det är So-cialstyrelsens avsikt att publicera kompetensbeskrivningar även för fler re-glerade yrkesgrupper. Kompetensbeskrivningar bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer med avseende på Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta.