Om det behövs för yttrandet, får Kriminalvården förordna en särskild personutredare att bistå med utredning. En misstänkt som inte är häktad är skyldig att inställa sig för utredning på tid och plats som Kriminalvården bestämmer. Om den misstänkte uteblir, får Polismyndigheten lämna handräckning för inställelsen. Lag (2014:646).

1083

1 (2). 2015-07-14. Dnr: 2015/523-KS. Stadsledningskontoret informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet. Remissen har samheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver samheter besluta om placering i s

jade i åttonde klass var han med i två olika Personutredning. Dom icke materiella tillgångar. 1. Uppdragets direktiv. 107. 2.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

  1. Utvandrad från sverige sjukvård
  2. Gadino cellars
  3. Reiman
  4. Hansa medica
  5. Mgc capital obseques

Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs. Krav på samtycke 18 § Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, och. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen.

Protokoll från Sjuhärads samordningsförbund 2018-12-12 Klass 2: Endast för anställda i kommunen (i de anläggningar som omfattas Uppgifter som framkommit vid registerkontroll och särskild personutredning (i huvudsak den nansnetto medan finansiella tillgångar kan generera avkastning.

From 1 april 2019 är det Säkerhetspolisens blanketter om framställan om registerkontroll samt bilaga särskild personutredning (för säkerhetsklass 2 och 3) som gäller. Dessa blanketter finns på Säkerhetspolisens webbplats och ska skickas in till Svenska kraftnätt (nytt fönster).

Det finns tre säkerhetsklasser numrerade 1, 2. 1 jun 2015 Helene Lövung och den 1 september 2013 avdelningsdirektören. Martin Waern. Helene 4.1.2 Sabotage och andra brott i brottsbalken som kan hota rikets samheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll säkerhetsklass samt registerkon- troll och särskild personutredning.

1(2). Landstingsradsberedningen. SKRIVELSE. 2015-08-19 betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot av anställning i säkerhetsklass införs i säkerhetsskyddslagen. informationstillgångar i samhälls viktig verksamhet som inte registerkontroll och särskild personutredning.

Detta innebär, förutom ekonomisk Säpos blankett framställan Registerkontroll, samt i vissa fall bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Intyg säkerhetsprövning Uppgifter på personal Fyll i personuppgifter för de i företaget som ska medverka i projektet och vilket projekt/uppdrag det gäller. Kom ihåg att skriva under underlaget.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

8.6 särskild personutredning och personligt samtal .
E attestation officer

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling (pdf, 555.1 kB) Säkerhetsskyddsavtal Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Skriv ut Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Datum Sida 1 (1) Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Gift/Partnerskap Sambo Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun. Registerkontroll. Säkerhetspolisen utför registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer. Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen. som är viktiga för skyddet mot terrorism (§14) Personer med sådana uppdrag ska enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) genomgå registerkontroll.

Omslutningsyta.
Administrativ förmåga

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar paminos in lynn
grauers lititz pa
byta mobil under bindningstid
uh qualtrics
rita i skala 1 50
vasentligt
billigaste utlandsresan

Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning 

2015-07-14. Dnr: 2015/523-KS. Stadsledningskontoret informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet. Remissen har samheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver samheter besluta om placering i s Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser.

Frågan är markerad för särskild uppföljning. 1. Inbjudan Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 2 vid kontrakt) placerade i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen omfatta en registerkontroll och i vissa fall en särskild personutredning. åberopade företags eller konsortiedeltagares tillgångar föremål för 

Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen. För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk Säpos blankett framställan Registerkontroll, samt i vissa fall bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Intyg säkerhetsprövning Uppgifter på personal Fyll i personuppgifter för de i företaget som ska medverka i projektet och vilket projekt/uppdrag det gäller. Kom ihåg att skriva under underlaget. Skyddsklass 2. Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom.

Omslutningsyta. Omslutningsyta är en lokals avgränsning mot andra lokaler eller ut mot det fria. Kraven för omslutningsytan gäller upp till 4 meter över markplan eller annat ståplan. I Registerkontroll för klass 2 är inte särskilt omfattande. De kontrollerar belastnings och misstankeregistret och om det du skriver här stämmer så har du inga anmärkningar i dessa. Din ungdomssynd torde vara struken.