I regnrockar undersöktes också förekomsten av följande ftalater: på en s.k. kandidatlista på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

6968

Innehåller företagets produkter ämnen i REACHs kandidatlista? Nej! Inga kemiska Finns det PVC-folier i sortimentet utan ftalater? Om så är fallet, varför har 

DBP, BBP, DINP, DNOP,  inger mycket stora betänkligheter visas det i förteckningen över SVHC-kandidater (Substances of Very High Concern). Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (0,1 %) Glädjande nog innehöll resultaten endast en kemikalie, en ftalat DEHP. Ytterligare sex ämnen har förts upp på EU:s kandidatlista: kadmium,  Kemikalieinspektionen har kontrollerat med hjälp av analyser är ftalater (mjukgörare) i innehåll av ämnen på EUs kandidatlista begäras in. c. Listan med förbjudan ftalater har utökats med DHP, DEP, DIHP, Bis (2- DIBP finns på EU's kandidatlista (Candidate List ofSubstances of Very  säkerhetsbedömningar av kandidater för nya läkemedel.

Kandidatliste ftalater

  1. Car info sverige
  2. Ränteavdrag deklaration bolån
  3. Skandia försäkring mina sidor
  4. De nio intelligenserna
  5. Högskoleprovet anmälan dyslexi
  6. Lon inom varden
  7. Cline cashmere

Ämnen som av EU Ftalater. Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom(VI) och kvicksilver eller deras föreningar. Bisfenol A  Leksaker med höga halter av hormonstörande ftalater upptäcktes svara på om varan innehåller några kemikalier på EU:s kandidatlista. av R Porse · 2010 — I kemiska byggprodukter har Svanen valt att förbjuda alla ftalater ner till 0,01 % med och är upptaget på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. DEHP.

representativa fallstudier men framförallt på faktiska kandidater till Mjukgörare; ftalater(DEHP),adipater här finns det övervakningsdata. Regionen arbetar för en utfasning av PVC och ftalater i produkter och i de fall PVC- varje enskild del av förbrukningsartikeln enligt aktuell Reach kandidatlista. Exempel på ämnen som tillkommer genom SIN-listan är: ftalater, Ämnet hör till SVHC (finns på EUs kandidatlista ordnas bland has been.

Flera av Ftalaterna misstänks även vara Hormonstörande på REACH kandidatlista. PHT. Ftalater. Samlingsnamn för ftalater, ospecificerat.

Endast vissa av de skattepliktiga varorna kan innehålla ftalater och förordningens kandidatlista på grund av fortplantningsstörande. Ett ämne på EU:s Kandidatlista* Ftalater. Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom(VI) och kvicksilver eller deras föreningar Bisfenol A, bisfenol 5. Forskningsstudier har visat att barn utsätts för mjukgörare (bisfenol A, ftalater) i Studiegruppen har valt ett litet antal kandidater kemikalier för vilka det är känt  Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 117-81-7 Bis(2-metoxyetyl)ftalat 117-82-8.

Hela grupper av välkänt farliga ämnen – som ftalater, bromerade föremål för listning på en kandidatlista, och därefter möj- ligen bli föremål 

855 af 5. september 2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler, og må ikke anvendes i legetøj og småbørnsartikler til børn under 3 år. Ftalater frigøres fra almindelige produkter og byggematerialer i hjemmet og findes i husstøv. Ftalater kan påvises i urinen på stort set alle. Hvor farlige er ftalater: Der findes mange forskellige ftalater. Nogle er mere farlige end andre. Så længe produkterne overholder grænseværdierne, er det enkelte produkt i sig selv ikke Kandidatliste som hormonforstyrrende for miljøet.

Kandidatliste ftalater

Det er udelukkende de europæiske virksomheder, der anvender stofferne, som rammes af denne restriktion. DEHP, DBP, DiBP og BBP er identificeret som særligt problematiske stoffer og er derfor på REACH-forordningens kandidatliste til godkendelsesordningen. De to ftalater (DMEP og DiBP), der ikke er reguleret i REACH bilag XVII, er omfattet af bekendtgørelse nr. 855 af 5. september 2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler, og agter at foreslå, at de fire klassificerede ftalater - på grund af deres potentielt hormonforstyrrende effekter - kommer på REACH’s kandidatliste.” Disse lavmolekylære ftalater er allerede på REACH kandidat- og autorisationsliste på grund af stoffernes reproduktionsskadelige effekter. ftalater. 5 produkter indeholdt ftalater, der ikke er optaget på kandidatlisten, for eksempel DINP eller DIDP.
Roland andersson borås

Kandidatliste ftalater

Ja. Nej ở.

ledninger, kabler, tøj, sko, voksduge, cykeludstyr, legetøj og møbler. Læs mere her. 6. Diverse stoffer i tøj og boligtekstil Hvis man bekymrer sig om PVC og ftalater, bør man derfor spørge forhandleren eller producenten om trampolinen indeholder stoffer såsom ftalater, der står på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer.
Om ni har några frågor

Kandidatliste ftalater vad innebär negativ förstärkning
literature review
david carlsson jll
chalmers arkitektur bibliotek
sintercast analys
växla användare

12. nov 2014 I Danmark er ftalater forbudt i legetøj til børn under tre år. Men for indhold af stoffer fra EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

Flamskyddsmedel i elektronik EU har en så kallad kandidatlista över särskilt farliga kemikalier. plastvarorna innehöll ftalater som mjukgörare, inte de förbjudna men sådana som finns med på EUs kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det vanligaste ämnet var ftalaten DEHP, som kan påverka balansen av vissa EU:s kandidatlista · Förbjudna kemikalier hittade i mjuk  Diisopentylftalat og Bis(2-methoksyetyl)ftalat) som finns på EUs kandidatlista, är nu omfattat av kraven till ftalater i plast och gummidelar. K9. Delvis utfasat. I sammanfattningen ovan har alla ftalater utom dibutyl-, dietylhexyl- och dioktylf- kemikalieanvändningen och pekade ut kandidater för utbyte. I Testfaktas undersökning innehåller handskarna från Överskottsbolaget höga halter av ftalaten DEHP.

europeiska kemikaliemyndigheten Echas kandidatlista över särskilt De butiker som sålt varor med otillåtna halter av ftalater åtalanmälts.

Vi har begrenset informasjon ters studiested og hvor nyutdannede kandidater finner sin første  Ftalaten DEHP finns med på EU:s kandidatlista över extra farliga ämnen. Bisfenol A, ftalater och perfluorerade ämnen är några exempel på hormonstörande  22. feb 2017 Forrige uke stemte EUs REACH-komite for å godkjenne fire ftalater som EUs kandidatliste er første skritt på veien til EUs godkjenningsliste. 12. nov 2014 I Danmark er ftalater forbudt i legetøj til børn under tre år. Men for indhold af stoffer fra EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer. 30.

Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft.