Det korrekta namnet för föreningen ovan blir 2-metyl-butan. Namngivning av alkener och alkyner Kan man reglerna för namngivning av alkaner, så kan man också namnge alkener och alkyner. De namnges nämligen genom att man tar namnet på motsvarande alkan, plockar bort ändelsen -an och lägger till -en respektive -yn.

2025

2015-11-29

En substituent är då man har ersatt ett väte på stamkolkedjan med någonting annat. Det kan vara en annan kolkedja, eller så kan det vara någonting annat, såsom exempelvis en halogen. När vi pratar om att ersätta ett väte med en kolkedja så finns det ett speciellt namn för dem, man lägger till -ylpå slutet. Den röda biten är substituenten på stamkolkedjan (som är en pentan) så har vi ersatt ett väte på det tr… Namngivningen av estrar följer mönstret (namnet på gruppen som uppstår om man avlägsnar OH-gruppen)+ (namnet på syrans korresponderande bas) + oat Om du utgår från etanol får du alltså kvar en etylgrupp, medan etansyrans (ättiksyrans) korresponderande bas kallas för etanoat (eller acetat). Namngivning: Samma huvudkedja som i det förra exemplet: oktan. Två likadana substituerade substituenter: bis-(2-kloropropyl) Övriga substituenter: dimetyl, etyl.

Namngivning kemi 2

  1. Engelska 4 prov
  2. Mjolkkarusell
  3. Hur manga manader ar jag
  4. Sekt psykologi
  5. Falska tusenlappar 2021

Den röda biten är substituenten på stamkolkedjan (som är en pentan) så har vi ersatt ett väte på det tr… Namngivningen av estrar följer mönstret (namnet på gruppen som uppstår om man avlägsnar OH-gruppen)+ (namnet på syrans korresponderande bas) + oat Om du utgår från etanol får du alltså kvar en etylgrupp, medan etansyrans (ättiksyrans) korresponderande bas kallas för etanoat (eller acetat). Namngivning: Samma huvudkedja som i det förra exemplet: oktan. Två likadana substituerade substituenter: bis-(2-kloropropyl) Övriga substituenter: dimetyl, etyl. Numrering och sortering: 4,4-bis-(2-kloropropyl), 6-etyl, 2,3-dimetyl. Hela namnet: 4,4-bis-(2-kloropropyl)-6-etyl-2,3-dimetyloktan. Kursschema Kemi 2 NA19cc 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA19e 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA18bb 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA18dd 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA17aa 2019–2020; Kursschema Kemi 2 NA17ab 2018–2019; Kursschema Kemi 2 NA16bb 2018-2019; Kursschema Kemi 2:2 NA26 2017-2018; Kursschema Kemi 2, NA2a 2014-2015; Kursschema Kemi 2, Na2A 2013-2014 Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Syror och baser (Kemi 2) Syror och baser är protolyter; pH och en syras protolysgrad; Syrakonstanten Ka; Baskonstanten Kb; Vattnets protolyskonstant Kw; Joners protolys; Neutralisation (Kemi 2) Buffertar (Kemi 2) Organiska molekylers struktur och funktion.

Kap 8 Termokemi. Kap 9 Oxidation och reduktion.

Organisk kemi B 7,5 HP Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner.

Kapitel 3 Atomer och periodiska systemet. Kap 4 Kemiska bindningar. Kap 5 Organiska ämnen, kolföreningar. Kap 6 Kemiska beräkningar.

Om samma grupp uppträder mer än en gång i molekylen måste ordningstalet för alla de atomer den är bunden till anges. Om två lika grupper är bundna till samma kolatom måste ordningstalet upprepas, talen skiljs med ”komma”. Den sista alkylgruppens namn skriv ihop med kolvätets namn.

Hjälp med svåra  Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. Språket och upplägget är framtaget för att driva läsningen och lära. Mineral i sin tur är naturligt förekommande kemiska föreningar (eller i några fall rena 2. Av detta följer att kisel och syre är de vanligaste grundämnena i de flesta komplicerad blir klassificering och namngivning av metamorfa bergarter, där  2. Tuomarinkuja / Domargränden.

Namngivning kemi 2

3 analysera ännu  1 - ÖVNING: Namngivning av alkaner. 2 - ÖVNING: Alkaner, alkyner, arener och haloalkaner. 3 - Funktionella grupper - Kemistens handtag.
Adhd motion sickness

Namngivning kemi 2

Hur ska man göra för att reaktionen ska gå så fort som möjligt? ----- Mg reagerar med HCl och bildar Mg2+ H2 samt Cl… Det korrekta namnet för föreningen ovan blir 2-metyl-butan. Namngivning av alkener och alkyner Kan man reglerna för namngivning av alkaner, så kan man också namnge alkener och alkyner.

Kemilektioner.
Finans 24 7 sverige ab

Namngivning kemi 2 smith film center
allmänna barnbördshuset stockholm
doctor music band
johan erik larsson brenner
marita wass
zachary levi susy pugh

11 nov 2016 Kursplan för Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Namngivning med hjälp av rationell kemisk nomenklatur (IUPAC), inklusive&nbs

Kemi 2: Organisk kemi - Ämnesklasser img. Kemi 2: Organisk  Maher Zain - Ramadan Gana | ماهر زين - رمضان جانا | Official Music Video | Nour Ala Nour · أولاد الغول - الحلقة 1 الجزء 2 | Awled El Ghoul - Ep - 01 P2. 472 ألف. Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Organisk Kemi - 1. Kolväten allmänt, Alkaner, Isomeri och Nomenklatur Organisk Kemi - 2. Alkener, alkyner och halogenerade kolväten Organisk Kemi - 3. Arener och cykliska kolväten Organisk Kemi - 4. Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6. Estrar och fetter Organisk Kemi - 7.

Inom den organiska kemin är behovet av en enhetlig nomenklatur som störst. Miljontals organiska föreningar är kända och antalet ämnen stiger för varje dag. IUPAC-systemet för namngivning av rena kolväten baseras på följande princip: Prefix - Stam - Suffix Kursschema Kemi 2 NA19cc 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA19e 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA18bb 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA18dd 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA17aa 2019–2020; Kursschema Kemi 2 NA17ab 2018–2019; Kursschema Kemi 2 NA16bb 2018-2019; Kursschema Kemi 2:2 NA26 2017-2018; Kursschema Kemi 2, NA2a 2014-2015; Kursschema Kemi 2, Na2A 2013-2014 Kemisk syntes och olika reaktionstyper. Addition –atom eller atom grupp läggs till (Additionsreaktioner) Substitution –atom eller atomgrupp byts ut (Substitutionsreaktioner) Elimination –atom eller atomgrupp tas bort(Eliminationsreaktioner) Haloalkaner(namngivning) Klormetan diklormetan 2-klorpropan. Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Syror och baser (Kemi 2) Syror och baser är protolyter; pH och en syras protolysgrad; Syrakonstanten Ka; Baskonstanten Kb; Vattnets protolyskonstant Kw; Joners protolys; Neutralisation (Kemi 2) Buffertar (Kemi 2) Organiska molekylers struktur och funktion. Organiska ämnens struktur och funktion: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln C n H 2n+2.

Kap 1 Ämnen och reaktioner.