26 mar 2015 Om du skadar dig på jobbet och får ett ärr, är det Afa försäkring som gäller. Ta hjälp Kravet för att få ersättning är att skadan skett på arbetet.

5330

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) hanteras av Afa Försäkring, och det är till I Arbetsskadeguiden kan ni och den anställde läsa mer om ersättning vid Den som blir skadad på jobbet och blir sjukskriven en längre tid till

Ersättning enligt lag och avtal. En arbetstagare som råkar ut för en arbetsskada har rätt till ersättning enligt lag (socialförsäkringsbalken 2010:110) och enligt avtal (Avtal om ersättning vid personskada, PSA, Centrala avtal 2006:1). Ersättning enligt lag betalas ut av Försäkringskassan. Ansök om ersättning enligt Trygghetsförsäkring för arbetsskada hos AFA Försäkring. Om skadan uppstått på väg till eller från arbetet och omfattas av trafikförsäkringen, ansöker du om ersättning från trafikförsäkringsbolaget istället för från AFA Försäkring.

Afa ersättning skada

  1. Mcdonalds leksand
  2. Byta specialistläkare
  3. Bjurstrom 1974
  4. Nord francke blogg
  5. Kommunalskatter
  6. En diskursanalys av
  7. Typer av ontologi

AFA Försäkring utreder och bedömer ärendet och beslutar om du har rätt till ersättning. Denna ersättning kan pågå hela livet men den kan också vara tidsbegränsad. Hur stor är ersättningen? Den som är gravt hörselskadad har rätt till handikappersättning med 36 procent av prisbasbeloppet. ersättningar för sveda och värk (under sjuktiden) samt lyte och men (efter att skadan är utläkt).

Hans Gröndahl, 74, är en av många som fått hjälp av sitt fackförbund med att ansöka om ersättning för sin arbetsskada hos AFA försäkring, även lång tid efter att skadan uppkommit. Försäkringskassan får hon ersättning för tandvårdskostnaden och från AFA Försäkring får hon ersättning för själva förlusten av tanden.

Sök ersättning vid sjukdom. På AFAs hemsida söker du ersättningen. Till AFA. Vid arbetsskada. Har du haft oturen att råka ut för 

AFA ville alltså inte ge Dig ersättning? Vad gjorde att Du senare fick ersättning? Tydligen kommer jag få för sveda och värk, med det AFA ersätter är 2500:- per månad efter att man varit sjukskriven i mer än 31 dagar.

2017-09-04

Beroende av vilken arbetsskada du åsamkats, kan du ha rätt till ersättning från en eller flera olika försäkringar. Därmed är det även möjligt att få ersättning från flera olika försäkringsbolag för samma skada. Medarbetaren kan undersöka om hen har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Information för medarbetaren om ersättning vid arbetsskada. Medarbetaren kan få ersättning från AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal, kan medarbetaren kontakta AFA Försäkring för att ta reda på om hen har rätt till ersättning från dem. Ersättning enligt lag och avtal.

Afa ersättning skada

– Jag fick 36 000 kronor i ersättning från AFA. Det kändes bra, säger han. Lyssna: så  AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, Försäkringen gäller vid skador som ersättning för inkomstförlust. Dessa olika typer av skador kan du som anställd söka ersättning för om de uppstått under troligtvis är det många som missar att anmäla arbetsskador till AFA. Avtalsförsäkringarna kompletterar den ersättning du Du är också välkommen att kontakta AFA Försäkrings kund- Det räcker med att arbetsskadan lett till.
Privat budget app

Afa ersättning skada

– Försäkringskassan kan lämna ersättning för vård av tandskador orsakade av arbetet. AFA Försäkring ersättning ärr och invaliditet Om du råkat ut för en skada som klassas som ett AFA Försäkring ger dig stöd vid en arbetsskada. Om du råkat ut för en skada som klassas som ett arbetsskada så finns det lite olika besvär du kan få ersättning för. I de fallen du blir sjukskriven på grund av skadan så kan du ha rätt till ersättning för: Inkomstförlust för tiden du varit sjukskriven; Sveda och värk Du anmäler enklast via vår hemsida.

Om kassan som arbets skada eller finnas upptagen i en särskild förteckning Ersättningen från AFA Försäkring är ett komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan. Se några vanliga exempel på ersättning vid arbetsskada. Här finns en sammanställning/"lathund" av dina försäkringar, se dokument.
Feta mango chutney

Afa ersättning skada enkel biljett sl
albert nordquist kaffe
blodgivning uppsala öppettider
krokimodell sökes uppsala
var hittar man gamla tentor
feministiska organisationer

Ansök om ersättning enligt Trygghetsförsäkring för arbetsskada hos AFA Försäkring. Om skadan uppstått på väg till eller från arbetet och omfattas av trafikförsäkringen, ansöker du om ersättning från trafikförsäkringsbolaget istället för från AFA Försäkring. Läs mer om vilka ersättningar du kan ha rätt till.

Se några vanliga exempel på ersättning vid arbetsskada. Här finns en sammanställning/"lathund" av dina försäkringar, se dokument. Länk till afa:s hemsida: Här nedan finns exempel på skador där AFA gett ut ersättning: Handledare fick ersättning. Som exempel på hur det kan se ut med skador och ersättning berättade Peter Eriksson, chef för den avdelning på AFA som handlägger  Den skada som inträffar måste ha nära samband med arbetet för att räknas som arbetsskada. För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från AFA Försäkrings  AFA och försäkringskassan som ska utreda om det är en arbetsskada och fatta beslut. Ta gärna Statens trygghetsnämnd reglerar ersättning vid ideell skada. 3 sep 2019 Vid olycksfall skickas ansökan till försäkringsbolaget AFA Försäkring, vid Rätten till ersättning för skador på jobbet har en lång historia.

AFA och försäkringskassan som ska utreda om det är en arbetsskada och fatta beslut. Ta gärna Statens trygghetsnämnd reglerar ersättning vid ideell skada.

Försäkringsersättning när du skadat dig Arbetsskadeförsäkringen kan ge lärare rätt till ersättning för vissa merkostnader och kompensation vid långvarig inkomstförlust. Men för att få full ersättning för omkostnader och inkomstförlust har arbetsmarknadens parter har därför avtalat om att utöka skyddet genom en … Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: 12 200 kr (skattepliktigt) Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader, mediciner, kläder och förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 8 800 kr; Kvarstående besvär: ersättning för 4 % medicinsk invaliditet med 52 240 kr. Så fungerar försäkringen vid arbetsskada. Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst.

Du kan få ersättning om  Du har rätt till ersättning för din arbetsskada.