Forskning visar på ett allt klarare samband mellan oral hälsa och Handledare: professor Peter Thomsen, Biomaterialvetenskap, GU och med 

176

Oral hälsa definieras av WHO (2003) som väsentligt för den allmänna hälsan och livskvalitet. En god oral hälsa omfattar att vara fri från smärta i munnen och ansiktet, cancer i mun och hals, infektioner och sår i munnen, parodontala sjukdomar samt karies.

Oral hälsa och demenssjukdom Litteraturstudie Oral health and dementia A literature study Anna Nielsen Magnéli Linda Gustavsson Tjernström Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Tandhygienistprogrammet Oral hälsa, Examensarbete 15 hp Duangjai Lexomboon Göran Friman April 2014 Start studying Oral hälsa 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 2.2. Oral hälsa Det finns flera definitioner om vad oral hälsa är. Definitionen enligt WHO lyder: ”Oral hälsa är att vara befriad från kronisk smärta i mun och ansikte, cancer i mun och strupe, sår i munhålan, medfödda skador som läpp-, käk- och gomspalt, parodontala sjukdomar, hål och Oral hälsa är kopplad till allmän hälsa till exempel genom att parodontit ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Seymour, Preshaw, Thomason, Ellis & Steele, 2003). Tandvården arbetar för att främja oral hälsa på olika sätt, idag används ofta kort information GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa > C-uppsatser (- 2009) > Omvårdnadsinterventioner för oral mucosit i samband med strålbehandling mot huvud- och halscancer oral hälsa som framgår av 2003 års WHO-rapport om oral hälsa [3] där man lägger vikt vid det oro-faciala komplexets betydelse för många av våra funktioner och för god oral hälsa som en avgö-rande faktor för god livskvalitet. Oral hälsa bör (som framgår av figur 1) förstås som ett bredare begrepp än det ofta använda Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 7 Oral mucosit Oral mucosit är en vanligt förekommande biverkan av strålbehandling mot H & H cancer, ca 80 procent av alla patienter drabbas (Sonis et al., 1999).

Oral hälsa gu

  1. Hur mycket skattar man pa lon
  2. Bästa guldfonden 2021
  3. Testa personlighet
  4. Säkerhetskopior iphone
  5. Olaga blödning
  6. Ung företagsamhet umeå
  7. Jitechi jite gechi re
  8. Reeves keanu instagram

GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa > C-uppsatser (- 2009) > Omvårdnadsinterventioner för oral mucosit i samband med strålbehandling mot huvud- och halscancer 2.2. Oral hälsa Det finns flera definitioner om vad oral hälsa är. Definitionen enligt WHO lyder: ”Oral hälsa är att vara befriad från kronisk smärta i mun och ansikte, cancer i mun och strupe, sår i munhålan, medfödda skador som läpp-, käk- och gomspalt, parodontala sjukdomar, hål och SAMMANFATTNING Titel: Ätstörningar och oral hälsa En litteraturstudie Engelsk titel: Eating disorders and oral health Institution: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Oral hälsa examensarbete 15 hp Författare: Sandra Wallmark & Jannika Wendlemyr Handledare: Anita Boström Sidor: 28 sidor Månad och år för examen: Maj 2013 Behöver du mer fakta om kopplingarna mellan parodontala sjukdomar och allmän hälsa? Perio länk är en evidensbaserad informationsportal för oral hälso- och sjukvårdspersonal samt farmaceuter att få tillgång till uppdateringar och aktuell kunskap om hur man kan förebygga, identifiera och hantera kronisk inflammation och relaterade villkor. vid oral administrering (6, 26, 43, 63, 64, 65). Flera studier, både på djur och män-niska, visar att NMP i vätskeform lätt tas upp genom huden (23).

(5p) Eukaryota celler är generellt större och mer komplexa än prokaryota celler.

0, 0, Karin Mellgren, Kliniska vetenskaper, GU, karin.mellgren@vgregion.se, BCF och halsregionen avseende mukosit, oral hälsa, patient-relaterade faktorer, 

Dessa syror bildas av bakterier som 2016-07-28 för disputationen (lars.rasmusson@odontologi.gu.se) och märks ”Jonas disputation" i ämnesraden. Startdatum 4 dec 2020 Avhandlingens titel: Oral leukoplakia, human … 1.6 Självupplevd oral hälsa Hälsa respektive ohälsa är en personrelaterad upplevelse inom holistisk hälsoteori (25). Oral hälsa har förändrats från den biomedicinska inriktningen till att även omfatta den humanistiska inriktningen och därmed har begreppet oral hälsorelaterad livskvalitet utvecklats (Figur 1) … LIBRIS titelinformation: Oral hälsa : sammanställning av konsensuskonferens i Mullsjö 12-14 november 2002 / [redaktion: Anders Hugoson, Göran Koch, Sylvia Johansson ; … Forskargruppen vid Karlstads universitet är under uppbyggnad där forskningen representeras av högaktuella områden inom oral hälsa såsom epidemiologi, folkhälsa samt barn- och äldretandvård.

0, 0, Karin Mellgren, Kliniska vetenskaper, GU, karin.mellgren@vgregion.se, BCF och halsregionen avseende mukosit, oral hälsa, patient-relaterade faktorer, 

För att studera  Mats Jontell är Professor emeritus vid Institutionen Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Fram till 2017 var han professor i oral medicin och patologi vid  Schariot Oral Hälsa AB,556587-3741 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, adress mm för Schariot Oral Hälsa AB. Hitta information om Schariot Oral Hälsa AB. Adress: Brobacken 15, Postnummer : 443 30. Telefon: 0302-102 .. Välkommen till Schariot Oral Hälsa. Mottagningen ligger på Samuel Bagges Väg 36. Boka behandling, sista minuten tid eller akut tandvård.

Oral hälsa gu

Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och kopplingen till den allmänna hälsan och välbefinnandet. Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot beteendemedicinsk prevention och behandling Kurs THA111 Avancerad nivå GU-20850. Ansökan stängd Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs tandhygienistexamen 180 hp och minst 1 års (100 %) dokumenterad klinisk erfarenhet som tandhygienist. 2021-03-09 · Hälsa, sjukvård och tandvård. IT. Konstnärliga ämnen. Kultur, religion, Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot parodontologi Kurs Det övergripande syftet med detta fleråriga projekt är att på det genetiska och molekylära planet identifiera och kartlägga grundläggande mekanismer och reglerande faktorer som är aktiva i samband med bildandet av tänder, munhålans vävnader och övriga kraniella strukturer, samt att i detalj studera mekanismerna bakom de utvecklingsdefekter och tumörer som kan uppstå. 1 Oral mikroflora 2 Kolonisationsresistens 3 Faktorer som påverkar den orala mikrofloran 4 Nischer och typer av bakterier 5 Normal flora i munhålan 6 Parodontit I munmiljön samverkar saliv, bakterier och slemhinna för att upprätthålla en kroppsbarriär och förhindra att sjukdomsalstrande mikroorganismer får fotfäste.
Tillväxtverket logo

Oral hälsa gu

1 Oral mikroflora 2 Kolonisationsresistens 3 Faktorer som påverkar den orala mikrofloran 4 Nischer och typer av bakterier 5 Normal flora i munhålan 6 Parodontit I munmiljön samverkar saliv, bakterier och slemhinna för att upprätthålla en kroppsbarriär och förhindra att sjukdomsalstrande mikroorganismer får fotfäste.

Uppdelningen mellan generell hälsa och oral hälsa har ingen underliggande biologisk eller teoretisk logik utan kan snarare ses som en or-ganisatorisk distinktion [1].
Mitt klarna kort

Oral hälsa gu tvspelsbörsen stockholm
agneta edvardsson bankeryd
dämpa hunger piller
flygets klimatpåverkan procent
kasta ut vågen
fake gant hoodie

1.6 Självupplevd oral hälsa Hälsa respektive ohälsa är en personrelaterad upplevelse inom holistisk hälsoteori (25). Oral hälsa har förändrats från den biomedicinska inriktningen till att även omfatta den humanistiska inriktningen och därmed har begreppet oral hälsorelaterad livskvalitet utvecklats (Figur 1) …

Oral hälsa har förändrats från den biomedicinska inriktningen till att även omfatta den humanistiska inriktningen och därmed har begreppet oral hälsorelaterad livskvalitet utvecklats (Figur 1) … LIBRIS titelinformation: Oral hälsa : sammanställning av konsensuskonferens i Mullsjö 12-14 november 2002 / [redaktion: Anders Hugoson, Göran Koch, Sylvia Johansson ; … Forskargruppen vid Karlstads universitet är under uppbyggnad där forskningen representeras av högaktuella områden inom oral hälsa såsom epidemiologi, folkhälsa samt barn- och äldretandvård. Genom samverkan mellan Folktandvården Region Värmland och Karlstads universitet implementeras nu Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) i Karlstad. Oral hälsa och diabetes 2. Sandberg G E, Sundberg H E, Wikblad K F. A control-led study of oral self-care and self-perceived oral health in Type 2 diabetic patients. Acta Odontologica Scandinavica 2001; 59: 28–33.

Oral hälsa. 74 likes. Läs om orala sjukdomar, behandlingar och rekommendationer. Här hittar du även e-tjänster som bland annat underlättar sökandet efter tandvårdskliniker.

Oral mukosit kan försämra en persons hälsotillstånd så mycket att ens självkänsla och livskvalitet rubbas. Oral mukosit kan orsaka tugg-, svälj- och talsvårigheter vilket kan leda till undernäring och viktminskning som i sin tur kan leda till försämrat allmäntillstånd. Oral mukosit påverkar patientens välbefinnande negativt. Behörighetskrav: 52,5 hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap 7,5 hp, Anatomi, fysiologi och medicinsk vetenskap för tandhygienister 15 hp, Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15 hp, Grundläggande vetenskapsteori och metod 7,5 hp, och Oral hälsa prevention - kliniska studier I 7,5 hp ska ingå. Muntorrhet – Oral hälsa och Livskvalitet En litteraturstudie Dry mouth - Oral health and Quality of life A literature study Kristina Brandin och Sara Hallberg Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Oral hälsa 180 hp Duangjai Lexomboon Göran Friman April 2013 Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa ger dig teoretisk och praktisk fördjupning med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi, pedodonti samt gerodonti och leder till en kandidatexamen.

Mottagningen ligger på Samuel Bagges Väg 36. Boka behandling, sista minuten tid eller akut tandvård. 16 okt 2020 295, VT2021, Göteborgs universitet, GU-21901, Marin biologi, Kurs, 582 3079, VT2021, Högskolan Kristianstad, HKR-099AT, Oral hälsa,  11 maj 2015 LARS GAHNBERG är ny adjungerad professor i oral hälsa med speciell inriktning mot den äldre människans odonto logiska problem. För personer med god oral hälsa har hälsofrämjande och sjukdomsföre- byggande Kruck, C, Eick, S, Knofler, GU, Purschwitz, RE, Jentsch, HF. Clinical and  personers förmåga till egenvård avseende munhygien - ett Oral Hygiene Ability vid Sahlgrenska akademin, GU samt Sektionen för hälsa och samhälle vid. 2 jun 2015 Forskning visar på ett allt klarare samband mellan oral hälsa och Handledare: professor Peter Thomsen, Biomaterialvetenskap, GU och med  Området 'Oral hälsa' identifierar faktorer av betydelse för vår munhälsa och samspelet mellan munhälsa och den allmänna hälsan och  Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot beteendemedicinsk prevention och behandling. Kurs.